Jak podaje CNN do Ziemi w ubiegłym roku dotarł impuls radiowy z kosmosu. Odebrany sygnał radiowy przez naukowców jest dotychczas drugim przypadkiem w historii.

Sygnał radiowy odebrany został latem 2018 roku i nosi kodową nazwę FRB 180814.J0422+73. Poprzedni i pierwszy w historii sygnał odkryto w 2015 roku przez radioteleskop Arecibo i nadano mi kodową nazwę FRB 121102. Cechą wspólną obu sygnałów są nie tylko powtarzające się krótkie fale radiowe. Odległość jaką sygnał pokonał jest niewyobrażalna, uczeni szacują, że impuls został uwolniony z miejsca oddalonego od Ziemi o 1,5 miliarda lat świetlnych! Naukowcy również potwierdzają, że oba sygnały pochodzą z tego samego miejsca pomimo tego, że różniły się częstotliwością.

Radioteleskop CHIME
Fot. Square Kilometre Array

Aktualnego odkrycia dokonał radioteleskop wykorzystywany w ramach CHIME, a sensacyjną wiadomość podano w trakcie 233. posiedzenia Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego odbywającego się w Seattle.

W chwili obecnej naukowcy nie znają konkretnego źródła pochodzenia sygnału. Szansa na jego zlokalizowanie pojawi się tylko wtedy, gdy pojawią się kolejne impulsy.